Felles overordnede læringsutbyttebeskrivelser for profesjonsstudiene i medisin i Norge

17. oktober 2017

Høringsfrist 27.10.2017

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling