Felles overordnede læringsutbyttebeskrivelser for profesjonsstudiene i medisin i Norge

17. oktober 2017

Høringsfrist 27.10.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling