Felles overordnede læringsutbyttebeskrivelser for profesjonsstudiene i medisin i Norge

17. oktober 2017

Høringsfrist 27.10.2017

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra NTNU om læringsutbyttebeskrivelser for medisinstudiet. Dekanene for de fire medisinutdanningene i Norge har vedtatt å innføre felles overordnede læringsutbyttebeskrivelser for medisinstudiene i Norge.

De medisinske fakultetene ber om innspill på forslaget til de nasjonale læringsutbyttebeskrivelsene. De ønsker innspill både på formuleringene og forslag til nye punkter som bør inkluderes.

Fakultetene skriver at hensikten med læringsutbyttebeskrivelsene er å ha et felles rammeverk for de norske medisinutdanningene, som beskriver en overordnet sluttkompetanse som er felles for leger som blir utdannet i Norge. Fakultetene mener også at de felles beskrivelsene kan gi et bedre grunnlag for å samarbeide om utviklingen i medisinutdanningen i Norge.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling