Høring - En vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten

18. mai 2017

Høringsfrist 01.06.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet fremmer Helsedirektoratet nå et forslag til forenkling av innrapporteringen til meldeordningene gjennom et felles elektronisk meldesystem.

Det finnes i dag en rekke meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten, som skal bidra til god lærings- og meldekultur og bedre pasientsikkerhet. Imidlertid har helsemyndighetene over tid fått tilbakemeldinger om at det er for tungvint å melde, og at det er stor grad av underrapportering. På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet fremmer Helsedirektoratet nå et forslag til forenkling av innrapporteringen til meldeordningene gjennom et felles elektronisk meldesystem.

Rapporten (høringsforslaget) er beregnet på ulike målgrupper, og er strukturert slik at det er skilt mellom overordnede og detaljerte beskrivelser.

Direktoratet ber særlig om synspunkter på:
- Målet med felles meldesystem er å gjøre det enklere for helsetjenesten å melde og å oppfylle meldeplikten. Vil systemet kunne ha ønsket effekt?
- Forslag til overordnet løsning og teknisk arkitektur for felles meldesystem
- Sekundæreffekter av felles meldesystem, for eksempel i form av økt læring og bedre meldekultur
- Juridiske vurderinger og konklusjoner
- Forslag til gjennomføring og konsekvensutredning

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Juridisk avdeling