Høring - En vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten

18. mai 2017

Høringsfrist 01.06.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Juridisk avdeling