Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)

06. mars 2017

Høringsfrist 02.05.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv