Høring - endring i arbeidsmiljøloven

06. juli 2017

Høringsfrist 20.08.2017

Fristen er utløpt

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring om endring i arbeidsmiljøloven.

Endringene gjelder innleie, «nulltimers-kontrakter» og fast ansettelse. Arbeids- og sosialdepartementet foreslår blant annet å:

 •             Innføre en legaldefinisjon av fast ansettelse, tydeliggjøre hva dette innebærer/hvilken forutsigbarhet det skal bety for arbeid og inntekt. Hensikten er blant annet  å tydeliggjøre hva som ikke er fast ansettelse.

•             Ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsbyråene: Gi de en større adgang enn resten av arbeidslivet til midlertidig ansettelse der formålet er å leie ut til vikariater.

•             Eventuell kvote for bruk av innleie i enkelte bransjer (bygg- og anlegg)

 For Legeforeningen er det primært forslaget om definere fast ansatte som er relevant å se nærmere på.

Saksbehandler

Jan Eikeland | Juridisk avdeling