Høring - endring i arbeidsmiljøloven

06. juli 2017

Høringsfrist 20.08.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Eikeland Juridisk avdeling