Høring - Endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

07. mars 2017

Høringsfrist 20.03.2017

Fristen er utløpt

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår som åpner for fremskyndet sluttevaluering.

Bestemmelsene i forskriften medfører i dag at personer ansatt på ordningen må vente til åremålsperioden er gjennomført før de kan få en sluttevaluering, som igjen avgjør om de oppfyller avtalekravene som er fastsatt for å få fast ansettelse.

Departementet har fått henvendelse om at dette er problematisk dersom den ansatte får tilbud om fast ansettelse i tilsvarende stilling ved en annen institusjon lenge før åremålsperioden er gjennomført. Det vil da være mindre attraktivt å bli værende i åremålsstillingen ved "innstegsinstitusjonen" i flere år før det gjennomføres en sluttevaluering som avgjør om vedkommende er kvalifisert for fast ansettelse.

Departementet foreslår derfor at forskriften endres, og at det åpnes for at en institusjon kan bestemme at kandidater på innstegsordningen skal kunne be om en forsert sluttevaluering.

Saksbehandler

Bente A. Kvamme | Avdeling for jus og arbeidsliv