Høring - Endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

07. mars 2017

Høringsfrist 20.03.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bente A. Kvamme | Avdeling for jus og arbeidsliv