Høring - Endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

07. mars 2017

Høringsfrist 20.03.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Bente A. Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv