Høring - Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

03. juni 2017

Høringsfrist 28.06.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv