Høring Forskrift til forskningsetikkloven

25. oktober 2017

Høringsfrist 17.11.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv