Høring Forskrift til forskningsetikkloven

25. oktober 2017

Høringsfrist 17.11.2017

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Stine Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv