Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

23. august 2017

Høringsfrist 01.09.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv