Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

07. november 2017

Høringsfrist 18.12.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Christine Palm Avdeling for jus og arbeidsliv