Høring – forslag til forskrift om felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene

31. januar 2017

Høringsfrist 20.03.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling