Høring - Forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.

06. juli 2017

Høringsfrist 18.08.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling