Høring - Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam

06. desember 2017

Høringsfrist 29.12.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Just Haffeld | Avdeling for jus og arbeidsliv