Høring - Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

12. juni 2017

Høringsfrist 15.08.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling