Høring - Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

12. juni 2017

Høringsfrist 15.08.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling