Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7

23. januar 2017

Høringsfrist 30.01.2017

Fristen er utløpt

Direktoratet for e-helse har sendt Strategi- og handlingsplan for e-helse 2017-2020 på en kort høring. Tiltakene her angår alle leger som bruker EPJ eller elektronisk kommunikasjon om pasienter.

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en handlingsplan for perioden 2017-2020. Det har tidligere vært invitert til å gi innspill på versjon 0.4 av dokumentet i november/desember 2016 (se vedlegg).

Legeforeningen ønsker spesielt tilbakemelding på om strategien prioriterer de rette tiltakene i denne perioden, med begrunnelse for hvorfor det eventuelt bør være endringer. Legeforeningen ønsker også å få tilbakemeldinger på hvorvidt man oppfatter målene som realistiske å nå i løpet av perioden.

Se vedlagte forslag til handlingsplan og følgebrev med leserveiledning og informasjon om videre prosess.

Direktoratet for e-helse har dessverre satt en kort høringsfrist.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling