Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7

23. januar 2017

Høringsfrist 30.01.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling