Nasjonal faglig retningslinje tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år

24. januar 2017

Høringsfrist 27.02.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling