Høring – Ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

25. august 2017

Høringsfrist 25.09.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ellen Røyneberg Avdeling for jus og arbeidsliv