Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus

11. juli 2017

Høringsfrist 29.08.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling