Høring - Praktisk veileder i håndtering av NSAIDs overfølsomhet

01. september 2017

Høringsfrist 27.10.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp | Medisinsk fagavdeling