Høring - revisjon av kodeverket International Classification of Diseases (ICD-11).

05. mai 2017

Høringsfrist 28.05.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling