Høring - revisjon av kodeverket International Classification of Diseases (ICD-11).

05. mai 2017

Høringsfrist 28.05.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling