Høring – Saker til landsstyremøtet 2018

12. desember 2017

Høringsfrist 29.01.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli Generalsekretærens stab