Høring – Saker til landsstyremøtet 2018

12. desember 2017

Høringsfrist 29.01.2018

Fristen er utløpt

Vi minner om at fristen er på fire måneder for å melde inn saker til landsstyremøtet 2018.

Legeforeningens landsstyremøte holdes 29.-31. mai 2018 i Oslo, Soria Moria hotell og konferansesenter.

Det er tidligere sendt ut høring om forslag til å melde inn aktuelle saker samt tema for helsepolitisk debatt.

Med dette ønsker vi å minne om at fristen for å fremme saker, herunder lovendringsforslag, er fire måneder før landsstyremøtet, dvs. 29.1.2018. Dette i henhold til Legeforeningens lover § 3-1-2 (5).

Vi ber om at innspillene lastes inn på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli | Generalsekretærens stab