Høring – Saker til landsstyremøtet 2018

12. desember 2017

Høringsfrist 29.01.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Vi minner om at fristen er på fire måneder for å melde inn saker til landsstyremøtet 2018.

Legeforeningens landsstyremøte holdes 29.-31. mai 2018 i Oslo, Soria Moria hotell og konferansesenter.

Det er tidligere sendt ut høring om forslag til å melde inn aktuelle saker samt tema for helsepolitisk debatt.

Med dette ønsker vi å minne om at fristen for å fremme saker, herunder lovendringsforslag, er fire måneder før landsstyremøtet, dvs. 29.1.2018. Dette i henhold til Legeforeningens lover § 3-1-2 (5).

Vi ber om at innspillene lastes inn på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli Generalsekretærens stab