Høring - Tidlig innsats i skolen

05. juli 2017

Høringsfrist 01.09.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Espen Slettmyr Juridisk avdeling