Landsstyresak - Valg av representanter til SOP-styret

24. januar 2017

Høringsfrist 01.03.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tone Houge Holter Økonomi-og administrasjonsavdelingen