Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

26. januar 2017

Høringsfrist 27.02.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt ut på høring forslag til nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Retningslinjen skal bidra til å styrke kvaliteten, harmonisere tilbudet i hele landet og hindre uønsket variasjon. Den omhandler organisatoriske og administrative aspekter, og er ikke ment som retningslinje for behandling av syke nyfødte.

Retningslinjen er delt inn i seks bolker:

- God behandling med etisk refleksjon til barnets beste

- Nasjonal organisering av avdelinger for syke nyfødte

- Bemanning og kompetanse ved avdelinger for syke nyfødte

- Kvalitetsindikatorer i nyfødtavdelinger

- Samarbeid mellom behandlingsnivåer i nyfødtmedisin

- Foreldre er en viktig del av behandlingsteamet for syke nyfødte

Under hvert punkt finnes det faner for å få opp begrunnelse og praktisk utførelse.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling