Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

26. januar 2017

Høringsfrist 27.02.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling