NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

07. mars 2017

Høringsfrist 20.03.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Espen Slettmyr Avdeling for jus og arbeidsliv