NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

07. mars 2017

Høringsfrist 20.03.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Espen Slettmyr Avdeling for jus og arbeidsliv