Pakkeforløp psykisk helse og rus

19. desember 2017

Høringsfrist 23.02.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Nina Finstad Medisinsk fagavdeling