Revidert EPJ-standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven

04. juli 2017

Høringsfrist 10.08.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling