Revidert EPJ-standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven

04. juli 2017

Høringsfrist 10.08.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling