Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper

07. april 2017

Høringsfrist 08.05.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling