Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper

07. april 2017

Høringsfrist 08.05.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling