Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

31. mars 2017

Høringsfrist 17.04.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sverre Vigeland Lerum Medisinsk fagavdeling