Analysepakker for laboratoriebruk primærhelsetjenester

19. september 2018

Høringsfrist 08.10.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling