Analysepakker for laboratoriebruk primærhelsetjenester

19. september 2018

Høringsfrist 08.10.2018

Fristen er utløpt

Noklus har sendt på høring anbefalinger for analysepakker i primærhelsetjenesten. Denne anbefalingen er en del av Noklus sitt arbeid med å kvalitetssikre rett rekvirering av laboratorietjenester.

Bruk av laboratorietjenster øker. Hensikten med analysepakkene er ment å bidra til standardisert utredning og oppfølging og samtidig unngå unødvendig bruk av laboratoriet. Analysepakkene er også ment å være et hjelpemiddel for å minne om hvilke analyser som ikke bør utelates ved en gitt problemstilling. Legen vil måtte vurdere og supplere analysene ut fra den enkelte pasients alder, kjønn, sykehistorie, symptomer og kliniske funn.

Noklus ønsker tilbakemelding på om de ni foreslåtte analysepakkene oppleves som nyttige. Hvis de er det vil det være aktuelt å utarbeide flere forslag i samråd med fagmiljøene.

Analysepakkene er kalt "diabetes årskontroll", "hypertensjon, utredning", "hypertensjon, årskontroll", "gjennomgått trombose", "antifosfolipidsyndrom", "blødningstendens", "demens/kognitiv svikt, utredning", "overvekt, utredning" og "trett og slapp, utredning".

Les mer i vedlagte høringsdokumenter fra Noklus.

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling