Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3

09. august 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv