Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

10. januar 2018

Høringsfrist 01.03.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bente Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv