Faglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens Barnehus

09. august 2018

Høringsfrist 03.09.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg Medisinsk fagavdeling