Faglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens Barnehus

09. august 2018

Høringsfrist 03.09.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg Medisinsk fagavdeling