Foreslåtte endringer i Akademikernes idégrunnlag

09. januar 2018

Høringsfrist 11.02.2018

Fristen er utløpt

Akademikerne sender på høring forslag til endringer i deres idégrunnlag.

Endringene foreslås som følge av at dokumentet med Akademikernes idégrunnlag ikke har vært endret i stor grad siden sammenslutningen av yrkesorganisasjonene ble opprettet, og at man nå opplever et behov for å oppdatere dokument i henhold til nye premisser og ønsker fra medlemsforeningene.

Dokumentet er Akademikernes høyeste styrende dokument, deres "grunnlov", som legger føringer for hvordan Akademikerne skal jobbe og hvilke verdier alle medlemsforeninger har sluttet seg til. Det er i tillegg andre dokumenter som legger føringer for den daglige aktiviteten, og årlige mål og prioriteringer.

Les mer i vedlagt utkast til Akademikernes idégrunnlag.

Saksbehandler

Espen Slettmyr | Avdeling for jus og arbeidsliv