Foreslåtte endringer i Akademikernes idégrunnlag

09. januar 2018

Høringsfrist 11.02.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Espen Slettmyr Avdeling for jus og arbeidsliv