Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen

13. juni 2018

Høringsfrist 29.08.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Bente Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv