Forslag om endringer i kreftregisterforskriften

23. januar 2018

Høringsfrist 18.02.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om en endring i kreftregisterforskriften. Endringen innebærer at Kreftregisteret skal kunne registrere og behandle opplysninger om de registrertes fødekommune/fødeland.

Det er behov for kreftstatistikk inndelt etter geografisk region, både for å forstå utfordringer i innvandrergrupper og for å forstå totaltallene. Endringen vil legge til rette for mer kunnskap om hvordan fødested og kreftforekomst henger sammen. Gjeldende regler gir i dag utfordringer i den daglige driften av Kreftregisteret, og medfører at det er begrensede muligheter for å få kunnskap om sammenhengen mellom kreftforekomst og landbakgrunn.

Departementet planlegger å revidere alle lovbestemte registre, for å tilpasse dem til helseregisterloven av 2014 og EUs personvernforordning. Revideringen av kreftregisterforskriften foreslås nå i forkant av den varslede generelle gjennomgangen.

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv