Forslag om endringer i kreftregisterforskriften

23. januar 2018

Høringsfrist 18.02.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv