Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

09. juli 2018

Høringsfrist 28.08.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kristin Krogvold Avdeling for jus og arbeidsliv