Forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding)

09. juli 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Cecilie Hallan Avdeling for jus og arbeidsliv