Forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger

06. desember 2018

Høringsfrist 18.01.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Katrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv