Forslag til endringer i sprøyteromsordningen

29. mai 2018

Høringsfrist 08.08.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Cecilie Hallan Avdeling for jus og arbeidsliv