Forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m.

19. desember 2018

Høringsfrist 14.03.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv