Forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m.

19. desember 2018

Høringsfrist 14.03.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv